Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Οι πολυεθνικές ξαναγράφουν το Σύνταγμα

Δημήτρης Γρηγορόπουλος
«Σοσιαλιστική τάση» θεωρείται απ’ το κεφάλαιο η στοιχειώδης συνταγματική κάλυψη κοινωνικών δικαιωμάτων
Η JP Morgan, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, κατέθεσε μια 16σέλιδη έκθεση στην οποία υποστηρίζει ότι οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας και κυρίως αυτές του Νότου, δεν θα ξεφύγουν απ’ την κρίση χρέους, αν δεν αναθεωρήσουν τα Συντάγματά τους:
«Τα πολιτικά συστήματα της περιφέρειας οικοδομήθηκαν μετά την πτώση δικτατορικών καθεστώτων και καθορίστηκαν από αυτήν την αλλαγή. Τα Συντάγματα παρουσιάζουν ισχυρές σοσιαλιστικές τάσεις! (ΔΓ) που αντικατοπτρίζουν την πολιτική ισχύ που κέρδισαν τα κόμματα της Αριστεράς μετά τη νίκη απέναντι στο φασισμό»(Εφ. Συν., 2-3/4/16).
Είναι προφανές ότι ο ισχυρισμός των συντακτών της έκθεσης ότι τα Συντάγματα των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου παρουσιάζουν «ισχυρές σοσιαλιστικές τάσεις»! είναι ανιστόρητος και εξωπραγματικός. Το σύνταγμα και η νομοθεσία αντανακλούν, κατοχυρώνουν και υπηρετούν τα κυρίαρχα σε μιαν κοινωνία ταξικά συμφέροντα.

Κατ’ εξαίρεση, ανάλογα με το επίπεδο της ταξικής πάλης, την ιστορική συγκυρία και την ανοχή της άρχουσας τάξης, κατοχυρώνουν και στοιχειώδη συμφέροντα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, των υποτελών τάξεων.

Μάλιστα, στην περίπτωση της χώρας μας, το Σύνταγμα του 1975, που ψηφίστηκε μετά την πτώση της απριλιανής χούντας, λόγω του μεταδικτατορικού συσχετισμού των κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων, σκοπούσε πρώτιστα στην καθιέρωση μιας ισχυρής και συγκεντρωτικής εξουσίας, εκφρασμένης μάλιστα όχι στο επίπεδο της κυβέρνησης, αλλά στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η αναθεώρηση του 1986, υπήρξε περιορισμένη διατηρώντας την αρχή του ισχυρού και αυταρχικού κράτους, μεταφέροντας απλώς αποφασιστικές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας (όωπς η κήρυξη κατάστασης πολιορκίας) στη Βουλή και δι’ αυτής στον πρωθυπουργό ως αρχηγό της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία της πρωθυπουργοκεντρικής εκτελεστικής εξουσίας.

Εκτός απ’ την κυρίαρχη αυταρχική δομή του το Σύνταγμα περιλαμβάνει αυταρχικά άρθρα με ταξική λογική, όπως: το άρθρο 17, που θέτει την ιδιοκτησία υπό την προστασία του κράτους, θέτοντας φραγμούς στη δημοκρατική βούληση της πλειοψηφίας για απαλλοτρίωση της μεγάλης ιδιοκτησίας, το άρθρο 21 για επίταξη προσωπικών υπηρεσιών (οδηγεί στην πολιτική επιστράτευση απεργών), το άρθρο 23 που θέτει περιορισμούς στο δικαίωμα απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 28 που θέτει περιορισμούς στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, ως όρο για τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ, το άρθρο 44 που προβλέπει «σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», την έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου απ’ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το άρθρο 48, που καθιερώνει την κατάσταση πολιορκίας (στρατιωτικό νόμο) κ.ά.

Οι πολυεθνικές παρεμβαίνουν άμεσα στα συντάγματα των εθνών – κρατών, για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους

Το συγκεντρωτικό και αυταρχικό ελληνικό σύνταγμα δεν περιλαμβάνει προφανώς σοσιαλιστικές τάσεις και μάλιστα ισχυρές… Κατ’ αντιστοιχία όμως προς τα συντάγματα των χωρών της ΕΕ και κατ’ αντιδιαστολή προς τη φασιστική μορφή διακυβέρνησης, το ελληνικό σύνταγμα κατοχυρώνει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος, με την αστική βέβαια έννοια, και ορισμένα στοιχειώδη πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία δεν υπήρχαν στα προηγούμενα συντάγματα. Τέτοια δικαιώματα κατοχυρώνονται συνοπτικά (και σ’ άλλες διατάξεις αναλυτικά) στο άρθρο 25:

«Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους».

Η έκθεση της JP Morgan εκφράζοντας την πιο αντιδραστική νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία ταυτίζει με το «σοσιαλισμό» το αστικό κράτος δικαίου και το αστικό κράτος πρόνοιας, που στην πιο ανεπτυγμένη μορφή τους ίσχυσαν στη «χρυσή» τριακονταετία (1945-75). Τα δικαιώματα όμως και στην ανώτερη ιστορικά μορφή τους, δεν πρέπει να αυτονομούνται, όπως πρεσβεύει ο μικροαστικός δικαιωματισμός και να συσκοτίζουν τον άδικο και εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του καπιταλισμού, στο πλαίσιο του οποίου αποτελούν οριακή και παροδική, σε σημαντικό βαθμό, κατάκτηση. Ο παροδικός χαρακτήρας των κατακτήσεων στον καπιταλισμό επιβεβαιώνεται απ’ την ακύρωση πολλών απ’ αυτά τα δικαιώματα στον υπεραντιδραστικό σ’ όλα τα επίπεδα ολοκληρωτικό καπιταλισμό.

Απότοκη ακριβώς της αντιδραστικότητας του σύγχρονου καπιταλισμού είναι η ιταμή απαίτηση της μονοπωλιακής ολιγαρχίας, όπως διατυπώνεται εν προκειμένω απ’ την JP Morgan, να καταργηθούν ολοκληρωτικά, ει δυνατόν, τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των υποτελών τάξεων, γιατί αποτελούν έναν έστω περιορισμένο φραγμό στην αδηφαγία των μονοπωλίων. Με πρόσχημα την επιβίωση ενός σοβιετικού τύπου κρατισμού, η κεφαλαιοκρατία μεθοδεύει τη συντριπτική υπέρ αυτής μεταβολή του συσχετισμού έναντι της εργατικής τάξης, την ένταση της εκμετάλλευσης, ακόμη και με τη μορφή απόλυτης υπεραξίας και την άρση των όποιων αντιστάσεων σ’ αυτή την επίθεση. Όπως στη μεγάλη κρίση του 1929 τα μονοπώλια σε πολλές χώρες της Ευρώπης θυσίασαν την αστική δημοκρατία έναντι της φασιστικής μορφής διακυβέρνησης και στο επίπεδο του ιμπεριαλισμού την ειρήνη έναντι του πολέμου, έτσι και στη σύγχρονη κρίση του ολοκληρωτικού καπιταλισμού απάντηση είναι ο κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός, ο κατακερματισμός των εργασιακών και πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και η εξαπόλυση επικίνδυνων πολέμων ανά την υφήλιο.

Η απαίτηση της JP Morgan για αναθεώρηση του συντάγματος εκφράζει ακριβώς την υπερενίσχυση του μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου όχι μόνον εις βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και εις βάρος του αστικού κράτους, ιδίως στην περίπτωση που αυτό, πραγματικά ή απλώς προληπτικά, ενεργώντας ως συλλογικός καπιταλιστής προς άμβλυνση της επικίνδυνης όξυνσης της βασικής αντίθεσης, επιχειρήσει να υπερασπίσει έστω και σε στοιχειώδη βαθμό, ατομικά, πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα.

Η άμεση παρέμβαση του κεφαλαίου στο αστικό κράτος, τους θεσμούς και τους μηχανισμούς του είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του ολοκληρωτικού καπιταλισμού όχι ως τάση κατάργησης του συλλογικού καπιταλιστή, που ιδίως σε οξυμμένες κρισιακές καταστάσεις, όπως η κρίση του 2008 είναι θεσμός υπεραπαραίτητος για το σύστημα, αλλά για να συρρικνωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η συμβολή του κράτους στην αναπαραγωγή και στην προστασία των δικαιωμάτων της εργατικής δύναμης.

Η αντιδραστική επέμβαση του κεφαλαίου, πρώτο, δεν είναι μόνον έμμεση, αλλά αυξανόμενα άμεση χωρίς τη διαμεσολάβηση της αστικής πολιτικής και των ιδεολογικών μηχανισμών και δεύτερο, δεν αρκείται πλέον στην πίεση για αλλαγή προς το αντιδραστικότερο της αστικής διαχείρισης, αλλά άμεσα και δημόσια απαιτεί κατάργηση θεσμών και νόμων, ακόμη και άρθρων του συντάγματος, αν έστω και κατ’ ελάχιστο, προασπίζουν λαϊκά συμφέροντα. Γι’ αυτό το σκοπό οι άμεσες παρεμβάσεις του μεγάλου κεφαλαίου στη χώρα μας είναι συνεχείς με τα συλλογικά του όργανα, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, επιμελητήρια, με συνέδρια, με μεμονωμένους, ισχυρούς καπιταλιστές, αλλά και οι έμμεσες παρεμβάσεις με τα αστικά κόμματα και την αστική οργανική διανόηση. Είναι γνωστή η πίεση που ασκείται απ’ το κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος, που επιβάλλει την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος το 2006, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ επιχείρησαν να καταργήσουν το άρθρο 16, αλλά υποχώρησαν λόγω της μεγάλης κοινωνικής αντίδρασης. Έκτοτε το θέμα κατά καιρούς επανέρχεται. Πρόσφατα (Εφ. Συν., 2-3/4/16) έθεσε το θέμα αυτό ο βουλευτής επικρατείς της Ν.Δ Θ. Φορτσάκης.

Η συνεχής πίεση του κεφαλαίου και του πολιτικού και ιδεολογικού προσωπικού του για περιορισμό του υδροκέφαλου και σπάταλου κράτους οδήγησε επί κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με νομικίστικες επινοήσεις, στην παραβίαση της καθιερωμένης απ’ το 1911 μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ισχυρές πιέσεις ασκούνται απ’ το οικονομικό και πολιτικό αστικό χώρο για πλήρη απελευθέρωση των ιδιωτικοποιήσεων και για προσέλκυση επενδύεσων με «ασφαλές φορολογικό, ασφαλιστικό και εργασιακό περιβάλλον».

Θέση – κλειδί στην επίθεση του κεφαλαίου κατά αστικών συνταγμάτων, που αναφέρονται στο κοινωνικό κράτος και στην κεϊνσιανού τύπου διανομή του πλούτου, κατέχει η ΕΕ για την εξάλειψη αυτών των διατάξεων, έστω και αν στην πράξη αποτελούν σχεδόν κενό γράμμα. Η ΕΕ ως οικονομικο-πολιτικός οργανισμός είναι πλήρως υποταγμένη στις πολυεθνικές και βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία μ’ αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις συνεδριάσεις της Κομισιόν στις Βρυξέλλες συμμετέχουν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις αποφάσεις, εκπρόσωποι (λόμπι) εκατοντάδων πολυεθνικών. Υπό την πίεση των λόμπι των πολυεθνικών η ΕΕ έχει επιβάλει μέσω του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς στο νομικό καθεστώς των χωρών – μελών και αν είναι δυνατόν και στα συντάγματά τους.

Την πιο όμως αποφασιστική υποβάθμιση του κράτους στο σύστημα της αστικής εξουσίας επιφέρουν οι πολυεθνικές στα πλαίσια της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης (ΤΤΙΡ), αφού αποκτούν το δικαίωμα προσαγωγής του κράτους σε ειδικά δικαστήρια, όταν κρίνουν ότι ζημιώνει τα συμφέροντά τους!

Δημοσιεύθηκε στο ΠΡΙΝ, 10.4.2016
Αναδημοσίευση από:pandiera.gr

34 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Ολα τα Εργατικά και Κοινωνικά δικαιώματα παραχωρήθηκαν απο τους Καπιταλιστές μετα την Νίκη της Μπολσεβίκικης Επανάστασης το 1917 και την υπάρξει του Σοσιαλιστικού Στρατοπέδου μετά την νίκη της ΕΣΣΔ ΤΟ 1945 για να μην ανατραπούνε και για να ενσωματώσουνε το Εργατικό και Κομμουνιστικό κίνημα πράγμα που πέτυχανε με όχημα τον Ευρωκομμουνισμό και την ανατροπή του Σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ με αφετηρία το 20ο Συνέδριο το 1956. Μετά το 1991 η Αστική τάξη της χώρας παίρνει πίσω όλα αυτά τα δικαιώματα όπως το ίδιο κάνουνε και οι Σύμμαχοι της στην Ε.Ε και σε όλο τον κόσμο Ο Μοναδικός τρόπος για να μπορέσει ο λαός να καθυστερήση και να φρενάρει αυτην την καταστροφή είναι να παλέψει μέσα απο την ΛΑΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ με στόχο την Εξοδο απο την Ε.Ε με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Η Επανάσταση των ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ το 1917 μας δείχνει τον δρόμο. Αλλος τρόπος δεν υπάρχει.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό το Ολοκληρωτικός ......Καπιταλισμός που γράφει η ανάρτηση μάλλον θα είναι κάποιο καινουργιο κόλπο...... Εγω ξέρω οτι ο Καπιταλισμός σε όλες τις χώρες είναι στο Ιμπεριαλιστικό του Στάδιο μέσα στα πλαίσια της Ανισόμετρης αναπτυξης με σχέσεις Αληλεξάρτησης μεταξύ των χωρών με την κάθε Αστική τάξη να έχει διαφορετική θέση στην Ιμπεριαλιστική πυραμίδα. Οπότε προφανώς πρόκειται για κάποιο καινούργιο εφεύρημα για να χωράει μέσα και η δήθεν Εθνική.....αστική τάξη.Παλιά συνταγή που κατέστρεψε τα Κ.Κ διεθνως.

ΙΑ είπε...

ολα τα αστικα συνταγματα τα εχουν γραψει οι καπιταλιστες (μονοπωλια, πολυεθνικες κλπ)
ανακαλυπτει τον τροχο ο συγγραφεας αλλα και η ανταρσυα θελει να υπερασπιστει το αστικο κρατος μου φαινεται

Ανώνυμος είπε...

6.40 Είναι σωστό αυτό που λες. Για αυτό άλλωστε γράφει Μονοπώλια πολυεθνικές για να αφήσει απο έξω την Εθνική Αστική τάξη επειδή τάχα η Φουκαριάρα.....είναι εξαρτημένη και οχι στο Ιμπεριαλιστικό Στάδιο όπως πραγματικά είναι.

Ανώνυμος είπε...

Σε κάθε κουκουεδοντουναρο και άσχετο.
Η κάθε κατάκτηση είναι αποτέλεσμα αγώνων και θυσιων της εργατικής τάξης και του λαού. Δεν είναι δώρο των άστων. Δεν μπορείτε και δεν θέλετε να το καταλάβετε γιατί είστε αποστασιοποιημενοι από την τοξική πάλη, από κάθε αγώνα για τα προβλήματα του λαού και των εργαζομένων. Το ΚΚΕ είναι ένα βαθιά συστημένο κόμμα και βοηθάει στην διατήρηση της αστικής εξουσίας υποσχομενοτην καλιτερευση της θέσης των εργαζομένων στην Δευτέρα παρουσία.

Ανώνυμος είπε...

12.44 Δευτέρα παρουσία είναι να πιστεύεις οτι ο Καπιταλισμός θα γίνει ανθρώπινος. Οτι παραχώρησε ο Καπιταλισμός ήτανε με διαφορετικό διεθνή Συσχετισμό για να μην ανατραπεί και να ενσωματώση τους λαούς. Ταξική πάλη σημαίνει αγώνας μέσα απο την ΛΑΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για να φρενάρουμε και καθυστερήσουμε τα χειρότερα που έρχονται απο ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ με στόχο την Εξοδο απο την Ε.Ε με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Μακριά απο οποιαδήποτε κυβέρνηση με τους Καπιταλιστές στην Εξουσία. Αλλος δρόμος δεν υπάρχει ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

12.44 Οποτε θέλεις μπορείς να έρθεις στο ΠΑΜΕ να παλέψουμε για όλα τα προβλήματα χωρίς να χρειάζεται να είσαι Κομμουνιστής μόνο σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ. Εκει γίνεται και η διαπάλη των διαφορετικών απόψεων και οι Κομμουνιστές προβάλουμε την δική μας. Και η ζωή με την Ταξική πάλη θα μας δείξει ποιός έχει δίκιο. Μη διστάζεις να κάνεις το βήμα.

Ανώνυμος είπε...

9:34.Καλώς ήρθε το ΚΚΕ στην εκτίμηση για τον κυβερνητισμό και τις αστικές κυβερνήσεις μέσα στον καπιταλισμό και δεκτή η όποια αυτοκριτική κάνει για το ρόλο που διαδραμάτισε με μόνη προϋπόθεση να είναι ειλικρινής. Η ταξική πάλη είναι ένα συνεχές και έχει τους δικούς της κανόνες και φορέας της είναι κάθε φορά (ιστορικά) το ίδιο το υποκείμενο. Είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος και η επίδραση στην ταξική πάλη που ασκεί η "πρωτοπορία". Σαφώς η νίκη της Οκτωβριανής επανάστασης επηρέασε και συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδια την ταξική πάλη και σε κατακτήσεις των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δούλοι όμως στη Ρώμη δεν περίμεναν τον Οκτώβρη για να απελευθερωθούν από το δουλοκτητικό σύστημα, ούτε και οι κολίγοι από τους φεουδάρχες αλλά ούτε και οι εργάτες του Σικάγου και των εργατικών κινημάτων για να επιβάλουν και να κατακτήσουν δικαιώματα, όπως το οκτάωρο κλπ. Μέσα από αυτούς τους αγώνες και τις επιμέρους κατακτήσεις διαπαιδαγωγήθηκε μάλιστα και το ρώσικο προλεταριάτο για την έφοδο στους ουρανούς.
Πάντα, σε κάθε αγώνα, μικρό ή μεγάλο, κύριο στοιχείο για την θετική του έκβαση είναι η ενότητα του ίδιου του υποκείμενου πάνω στα ζητήματα που παλεύει.

Ανώνυμος είπε...

10.34 Το ΚΚΕ απο το 15ο Συνεδριο το 1996 έχει καταργήση τα Πολιτικά Μέτωπα και την συμμετοχή σε κυβερνήσεις μέσα στον Καπιταλισμό που ερχότανε απο το 20ο Συνέδριο το 1956 οταν υποχρεώσανε τον Ζαχαριάδη να αποσύρει το 1955 το πρόγραμμα με την Δικτακτορία του προλεταριάτου. Η Συνέχεια με την ΕΔΑ που κατέστρεψε το ΚΚΕ χωρίς Κ.Ο 1958 1974 και χωρίς ΚΝΕ απο το 1943 είχε τις τραγικές της συνέπειες μέχρι το 1991. Ασφαλώς και οι Κομμουνιστές δεν περιμένουνε απαθείς την Επανάσταση. Εφαρμόζοντας την Στρατηγική των Μπολσεβίκων για τον Καπιταλισμό στο Ιμπεριαλιστικό Στάδιο συμμετέχουμε στο Αστικό κοινοβούλιο για την καλύτερη προβολή των θέσεων τους και τα οικονομικά. Για τίποτα άλλο. Παλεύουμε μέσα απο το ΠΑΜΕ που είναι Ταξικό Μέτωπο και την Λαική Συμμαχία μαζί με πολλους άλλους ανθρώπους που δεν είναι Κομμουνιστές κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα και εκεί γίνεται και η διαπάλη των διαφορετικών απόψεων και οι κομμουνιστές προβάλουμε την δικιά μας. Μέσα στον αγώνα καταλαβαίνουνε όλοι οτι δεν υπάρχει καμμία κυβέρνηση που να μπορεί να κάνει το παραμικρό για τον λαό όσο οι καπιταλιστές είναι στην εξουσία και οτι η λύση είναι μια Εξοδος απο την Ε.Ε με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Και βέβαια παίρνουμε υπόψιν μας την εμπειρία του Δ.Κ.Κ και του ΚΚΕ το πως ανατράπηκε ο Σοσιαλισμός στην ΕΣΣΔ με αφετηρία το 1956 και το τι συνέβη όποτε το ΚΚΕ έφτιαξε πολιτικά Μέτωπα όπως το ΕΑΜ η ΕΔΑ ο Συνασπισμός Και στις 3ης περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήτανε τραγωδια με ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΖΕΡΤΑ ΒΑΡΚΙΖΑ διάλυση Κ.Ο 1958 1974 και το 1991 ενα βήμα απο την καταστροφή. 4η φορα το ίδιο δεν γίνεται.

Ανώνυμος είπε...

11:03. Συνεχίζεις το ίδιο τροπάρι και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λυπάμαι αλλά κι αυτό είναι σημάδι του μικρόκοσμου που λέει ότι όλα περιστρέφονται γύρω από το ΚΚΕ.
Το ζήτημα της ενότητας της εργατικής τάξης είναι προϋπόθεση για την επαναστατική διαδικασία και στο ζήτημα αυτό το ΚΚΕ προβάλει την "ενότητα" με τις δικές του δυνάμεις αρνούμενο την αναγκαία ενότητα των εργαζομένων στα υλικά προβλήματα που την απασχολούν.
Καλή σας επιτυχία λοιπόν και μη μας ζαλίζετε με τις όποιες σας αναζητήσεις και τις εκάστοτε αναθεωρήσεις την κάθε φορά.
Υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν εδώ και τώρα αγώνες και λύσεις.
Εσείς μπορεί να έχετε συμβιβαστεί με το σύστημα και να πουλάτε παραδεισόχαρτα για τη δευτέρα παρουσία.
Έχω τη γνώμη μάλιστα ότι αυτό το κάνετε ακριβώς γιατί θέλετε την διαιώνιση του ίδιου του συστήματος.
Υποσχόμενοι το μελλοντικό παράδεισο αρνείστε την πάλη στο σήμερα, την ανάγκη λύσης άμεσων προβλημάτων των εργαζομένων και του λαού, τη βελτίωση της θέσης τους. Κοροϊδεύετε τους εργαζόμενους και το λαό ότι δήθεν το ΚΚΕ είναι ενάντια στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ, το ΝΑΤΟ κλπ και του λέτε ότι η έξοδος θα γίνει τότε.
Στην ουσία είστε με τη διαιώνιση της αστικής εξουσίας, της κυριαρχίας των ιμπεριαλιστών και του κεφαλαίου με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ κλπ. Αλήθεια σε τι διαφέρει αυτή η θέση από τη θέση των άλλων συστημικών πολιτικών δυνάμεων που θα αλλάξουν από τα μέσα την ΕΕ το σύστημα κλπ. αφού όλα θα γίνουν στο απροσδιόριστο μέλλον.


Ανώνυμος είπε...

10.34 Πάντα ο κάθε αγώνας μικρός η μεγάλος το αν πέτυχε η οχι κρίνεται απο το αν συσπείρωσε μεγαλύτερες δυνάμεις στο στόχο που είναι η Εξοδος απο την Ε.Ε με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής.Μόνο αυτός ο αγώνας μπορεί να αποσπάσει προσωρινά μέτρα ανακούφισης οταν δεν εγκλωβιστεί στην εναλλαγή Αστικων κυβερνήσεων οτι όνομα και να έχουνε. Τα παραδείγματα απο την Ιστορία είναι παρα πολλα με το τελευταίο ζωντανό μπροστά μας την Αριστερή Κυβέρνηση Σύριζα που την καταληξή της το ΚΚΕ την είχε προβλέψει οταν άλλοι....ήτανε υπουργοί της μέχρι το καλκαίρι και άλλοι.... την στηρίζανε χωρίς να είναι.

Ανώνυμος είπε...

12.56 ΟΙ Κομμουνιστές παλεύουμε για την ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και την Λαική Συμμαχία με Αυτοαπασχολούμενους και φτωχούς Αγρότες. Το ξέρεις πολύ καλά οτι στο ΠΑΜΕ που είναι Ταξικό Μέτωπο συμμετέχει όποιος θέλει χωρίς να χρειάζεται να είναι Κομμουνιστής. Μέσα στον Καθημερινό αγώνα γίνεται και η διαπάλη των απόψεων και καταλαβαίνει ο καθένας οτι η λύση είναι Εξοδος απο την Ε.Ε με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Μόνο ένας τέτοιος αγώνας όσο θα δυναμώνει θα μπορεί να αποσπάσει προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Αυτός ο αγώνας είναι για το σήμερα φτάνει να καταλάβει ο λαός ποιό είναι το συμφέρον του και να πιστεύει σε αυταπάτες που η ΑΣτικη Τάξη απλόχερα του προσφέρει σε διάφορες Αποχρώσεις για να μην ανατραπεί. Οταν απομονώσεις την Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και μιλάς για Εξοδο απο την Ε.Ε όνο δεν βοηθάς τον λαό. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ανεξάρτητα προθέσεων βοηθάς τα τμήματα εκείνα της Αστικής τάξης που αυτή την στιγμή είναι μειοψηφία που τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα με επιστροφή στον Εθνικό καπιταλισμό σε πρώτη φάση και στην αλλαγή Ιμπεριαλιστικού οργανισμού με Ρωσία Κίνα όπως επίσης και την Χρυσή Αυγή και τους Καρατζαφέρη Μπαλτάκο. Συμπέρασμα λοιπόν δεν αρνούμαστε την πάλη στο σήμερα αυτό κάνουμε μέσα απο το ΠΑΜΕ και την Λαική Συμμαχία χωρίς Εγκλοβισμό σε κυβέρνηση μέσα στον Καπιταλισμό. Οσο οι Καπιταλιστές έχουνε τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους το ΚΚΕ θα είναι ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. Η Σοσιαλισμό θα έχουμε με Δικτακτορία του Προλεταριάτου η Καπιταλισμό και θα ζούμε απο τραγωδία σε Τραγωδία. 3η λύση δεν υπάρχει. Είμαι σίγουρος οτι θα το καταλάβεις.

Ανώνυμος είπε...

12.56 Και η Αγγλία έχει δημοψήφισμα για ναι η οχι στην Ε.Ε. Τι σημαίνει αυτό για τον λαό θα ζήσει άραγε καλύτερα........Καπιταλισμό θα έχει πάλι και το Σφάξιμο θα είναι το ίδιο. Για τους Αγγλους Καπιταλιστές μάλιστα Χαρές και γλέντια.

Ανώνυμος είπε...


1:03. Πάλι δεν έχεις καταλάβει τίποτα. ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤE!
Στον μικρόκοσμό σας θα είστε πάντα.
Όποιος δεν είναι με εσάς είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, στήριζε ΣΥΡΙΖΑ κλπ, κλπ.
Τα πιστεύετε όλα αυτά που σας σερβίρουν? Τόσο κουτόχορτο σας ταΐζουν εκεί. Όταν εσείς είσαστε με το Σαμαρά, το ΒΕΝΙ και όλο το συμφερτό του πολιτικού συστήματος, κάποιοι οργάνωναν διαδηλώσεις στα γραφεία της ΕΕ. Αλλά είπαμε εσείς είστε με την ΕΕ μέχρι να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής. Δικαίωμά σας να είστε με όποιον θέλετε αλλά μη μας το παίζετε και επαναστάτες. Είπαμε μια ζωή με το σύστημα είσαστε. Πλάτη στους μπάτσους και περιφρούρηση του αστικού κοινοβούλιου γιατί "στην επανάσταση δεν θα σπάσει τζάμι"...
Τα καλά παιδιά του συστήματος που σας χαϊδεύει την πλάτη φιλικά και με κατανόηση είστε.


Ανώνυμος είπε...

1.33 Αυτό που λες είναι λάθος. Οποιος θέλει να παλέψουμε μαζί ενάντια στην τραγωδία που ζούμε στο ΠΑΜΕ είναι καλδεχούμενος σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ εκεί γίνεται η διαπάλη των απόψεων και η Ταξική πάλη θα κρίνει ποιός έχει δίκιο. Εμείς την Ιδεολογική διαπάλη δεν την φοβόμαστε έλα και θα το δεις. Για την Ε.Ε και το ΝΑΤΟ τα είπαμε Παει μαζί με την Ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Αλλιώς αντικειμενικά στηρίζεις τμήματα της Αστικής Τάξης Εθνικιστικές και Φασιστικές δυνάμεις ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ. Οσο για το Αστικό Κοινοβούλιο εκει είναι 365 μέρες το χρόνο όποιος θέλει παει και κάνει οτι θέλει. Οσο για το ΚΚΕ που είναι με το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ αυτά είναι παλιά......Ο ΛΕΝΙΝ το 1917 για τον ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΕΡΕΝΣΚΙ ήτανε με τους Γερμανούς και Αντίστροφα οι Σπαρτακιστές για τους ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΕΜΠΕΤ ΣΑΙΝΤΕΜΑΝ ήτανε με τον Τσάρο. Ταξική ενότητα πάνω απο όλα.

Ανώνυμος είπε...

Η πρόσκληση επιστρέφετε γιατί εγώ δεν κάνω συνεργασίες και "ενότητες" με συστημικές δυνάμεις.
Εκεί, εκεί, στη Β' Εθνική με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την Προοδευτική, λοιπόν...

Ανώνυμος είπε...

1.52 Η Πρόσκληση για Ενότητα σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ στο ΠΑΜΕ ισχύει. Εκτός αν φοβάσαι την Ιδεολογικη αντιπαράθεση. Εμεις πάντως δεν την φοβόμαστε. Οσο για το συστημικό εντάξει το γράφεις για πλάκα το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να λες την Στρατηγική του ΛΕΝΙΝ για τον Καπιταλισμό στο Ιμπεριαλιστικό Στάδιο συστημική. Σε περιμένουμε λοιπόν στο ΠΑΜΕ με τις Απόψεις που έχεις.

Ανώνυμος είπε...

1.52 Αλήθεια δεν μου είπες τι κόμμα είσαι. Αν θέλεις........

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ έχω καμιά αίσθηση ότι το ΚΚΕ είναι λενινιστικό το αντίθετο υποστηρίζω μάλιστα, ούτε ότι και το ΠΑΜΕ είναι το ταξικό μέτωπο, παράρτημα του κκε είναι μαζί με τις άλλες ταξικές δυνάμεις ΠΑΣΥ,ΟΓΕ ΜΑΣ κλπ.
Κατά συνέπεια δεν έχει νόημα η οποιαδήποτε πρόσκληση για συζήτηση σε οποιδήποτε επίπεδο.


Ανώνυμος είπε...

2.11 Το ΚΚΕ είναι κόμμα Μαρξιστικό Λενινιστικό. Πριν το 1991 βέβαια υπήρχαν πολλές Ιδεολογικές παρρεκλίσεις που ήτανε συνδυασμός Παρανομίας διαπάλης με τον Οπορτουνισμό πολιτικής προσφυγιάς μέχρι το 1974 μέσα απο ΕΑΜ και ΕΔΑ. Μετά το 1974 αν και γίνανε μερικά βήματα το αποτέλεσμα ήτανε το ίδιο λόγο της Κατάστασης πριν το 1974. Μετά το 1991 τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Βγαλαμε συμπεράσματα απο την ιστορία μας και του Δ.Κ.Κ και την ανατροπή του Σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ με αφετηρία το 20ο Συνέδριο το 1956. Αποκατασταθήκανε τα Επαναστατικά χαραχτηριστικά του Κόμματος και βαδίζουμε σύμφωνα με την Στρατηγική του ΛΕΝΙΝ για τον Καπιταλισμό στο Ιμπεριαλιστικό Στάδιο. Αυτά όμως δεν παίζουνε κανένα ρόλο. Στο ΠΑΜΕ και στην Λαική Συμμαχία συμμετέχει όποιος θέλει σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ. Τώρα αν φοβάσαι την Ιδεολογική Αντιπαράθεση το καταλαβαίνω είναι Ανθρώπινο. ΟΙ Κομμουνιστές όμως δεν την Φοβόμαστε. Σε περιμένουμε.

Ανώνυμος είπε...

2:30. Μη με προκαλείς.
Έχω άποψη για το ΚΚΕ και στο ξαναλέω δεν είναι επαναστατικό κόμμα, δεν είναι μαρξιστικό λενινιστικό κόμμα, δεν είναι το κόμμα της εργατικής τάξης. Είναι ένα βαθιά συστημικό κόμμα με έλλειμμα στρατηγικής και επαναστατικής τακτικής, χωρίς εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη. Είναι ένα κόμμα που ενώ έχει αναφορά στην εργατική τάξη δεν βοηθάει και δεν συμβάλει στην ενότητά της και στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης.
Δεν έχω λοιπόν καμία διάθεση να ασχοληθώ εγώ προσωπικά με καμιά σέκτα ιεχωβάδων που ζει στο δικό της μικρόκοσμο.
Σου ξαναλέω και για το ΠΑΜΕ, δεν είναι το ταξικό μέτωπο και είναι η ίδια ιεχωβάδικη σέκτα με άλλο κουστούμι (δήθεν εργατικό) ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗ που σκοπό δεν έχει να ενώσει την εργατική τάξη αλλά ως παράρτημα του κόμματος να μαζεύει κάνα ψηφαλάκι για να υπάρχει και να διατηρείτε, ο κομματικός μηχανισμός.
ΤΕΛΟΣ λοιπόν. Μόνο με επαναστάτες μπορείς να κουβεντιάσεις και να παλέψεις για την επανάσταση.
Εδώ, (τέτοιοι ξεφτίλες είστε κι όχι μόνο συστημικοί) φτάνετε στο σημείο να σχολιάζετε και να περιγελάτε ένα σοβαρότατο άρθρο που αναφέρεται στην 16σέλιδη έκθεση της JP Morgan για τα συντάγματα στις χώρες της περιφέρειας της ευρώπης για να δείξετε εν τέλει ότι και με την JP Morgan και τις πολυεθνικές είστε. Γιατί η φυλλάδα δεν γράφει κάνα άρθρο γι' αυτή την παρέμβαση των πολυεθνικών στα δικαιώματα των λαών? Γιατί απλά την κάνετε τουμπεκί στην οπουδήποτε αναθεώρηση του συντάγματος σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση με κατάργηση δικαιωμάτων, άρθρο 16 κλπ στο όνομα ότι όλα είναι αντιδραστικά όσο υπάρχει ο καπιταλισμός.
ΑΥΤΟΝ τον καπιταλισμό υπηρετείτε και αυτός είναι ο ρόλος σας γι' αυτό και σας συχαίνεται ο κόσμος/.
ΤΕΛΟΣ.

Κ

Ανώνυμος είπε...

3.08 Είμαι σίγουρος οτι έχεις ήδη προβληματιστεί. Εγω δεν πιστεύω οτι επίτηδες ξεκόβεις την Εξοδο απο την Ε.Ε με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής βοηθώντας τμήματα της Αστικής Τάξης Εθνικιστικές και Φασιστικές δυνάμεις. Αθελά σου το κάνεις είμαι σίγουρος. Το ΚΚΕ βαδίζει με την Στρατηγική του ΛΕΝΙΝ για τον Καπιταλισμό στο Ιμπεριαλιστικό Στάδιο που με τις Θέσεις του Απρίλη είπε τελειώσαμε με την ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ έχουμε Καπιταλισμό δεν μπήκε ποτέ στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΡΕΝΣΚΙ και την ανέτρεψε. Το ξέρεις καλά οτι το ΠΑΜΕ είναι ΤΑΞΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και συμμετέχει όποιος θέλει χωρίς να χρειάζεται να είναι Κομμουνιστής. Μέσα απο εκει θα γίνει η Διαπάλη των διαφορετικών απόψεων και η ζωή θα μας δείξει ποιός θα επικρατήσει. Εμείς δεν την φοβόμαστε την Ιδεολογική Διαπάλη την επιδιώκουμε. ΕΣΥ...........Σε περιμένουμε Συναγωνιστή.

Ανώνυμος είπε...

Κάντε στο εσωτερικό σας όποια ιδεολογική διαπάλη θέλετε μόνοι σας. Εσωτερική σας υπόθεση είναι άλλωστε. Μη ζητάτε από άλλους να εμπλακούν στα εσωτερικά σας.
Το τι θα κάνει το ΚΚΕ και πως θα πορευτεί είναι δική του υπόθεση. Όπως στρώνει κοιμάται.
-Εκεί, εκεί στη Β' Εθνική, μαζί με το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την Προοδευτική!!!

Ανώνυμος είπε...

3.43 Δεν σου είπα να έρθεις στο ΚΚΕ. Δεν έχουμε καμιά Ιδεολογική διαπάλη και έχουμε στρώσει μια χαρά. Ποτέ δεν είμαστε καλύτερα. Απο εκει και πέρα το να λες όχι στην ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δείχνει σημάδια Σεχταρισμού σύμφωνα πάντα με την Στρατηγική του ΛΕΝΙΝ για τον Καπιταλισμό στο Ιμπεριαλιστικό Στάδιο. Σίγουρα το κάνεις απο λάθος όπως και το να ταυτίζεις τον ευατό σου με τμήματα της Αστικής Τάξης Εθνικιστικές και Φασιστικές δυνάμεις που μιλάνε για Εξοδο απο την Ε.Ε. Στο ΠΑΜΕ λοιπόν που είναι ΤΑΞΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και ενώνει τον λαό χωράμε όλοι. Εκει γίνεται και η Ιδεολογική διαπάλη που είναι υγεία και εμεις την επιδιώκουμε. ΕΣΥ.......Καλοδεχούμενος Συναγωνιστή. Δεν χρειάζεται Εγωισμός ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Ανώνυμος είπε...

3.43 Παρακολουθώ τον διάλογο που κάνεις με τον φίλο απο το ΚΚΕ και βλέπω οτι έχεις εκτεθεί. Τι Σεχταρισμός είναι αυτός που έχεις. Γιατί δεν θέλεις την Ταξική ενότητα να μπορέσουμε να σταματήσουμε την νεα τραγωδία που έρχεται. Και μέσα στον αγώνα θα δείξει ποιός έχει δίκιο. Εγω λεω οτι αυτή η διασπαστική σου στάση βοηθάει τον Ταξικό αντίπαλο και φαίνεται σαν να μην είσαι σίγουρος για τις απόψεις σου. Φιλικά.

ΙΑ είπε...

ωραιο κι αυτο
το ΚΚΕ συστημικο κομμα οταν ηταν το μονο που σταθηκε εναντια στα ψευτοδιλληματα του καλοκαιρου του 2015 με το δημοψηφισμα οταν η πλειοψηφια της δηθεν αντισυστιμικης αριστερας (ανταρσυα κλπ) συρθηκαν πισω απο τον συριζα στο οχι

οταν ειναι το μονο κομμα που πασχιζει να ενωσει σε ταξικη γραμμη των κοσμο και οχι σε πολιτικαντικη/κομματικη

Ανώνυμος είπε...

5.50 Οπως το λες είναι πρόκειται για Σεχταριστές που διασπάνε την Ταξική ενότητα του λαού. Και η πλάκα είναι οτι μέσα στον Σεχταρισμό τους λένε και οτι είναι τάχα με τον ΛΕΝΙΝ την στιγμή που το ΚΚΕ βαδίζει σύμφωνα με την στρατηγική του Λένιν για τον Καπιταλισμό στο Ιμπεριαλιστικό Στάδιο. Βρίσκονται σε σύγχηση Ν.

Ανώνυμος είπε...

Τελικά αυτός που μιλούσε για Καπιταλισμό με Ανθρώπινο πρόσωπο....δεν απάντησε τι κόμμα είναι και ταυτόχρονα κατηγόρησε το ΚΚΕ οτι δήθεν είναι με τον καπιταλισμό επειδή μιλάει για Εξοδο απο την Ε.Ε με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Τώρα πως ταιριάζουνε αυτά τα δυο θα ρωτήσουμε ΜΕΝΤΙΟΥΜ..............

Ανώνυμος είπε...

Το Σύνταγμα της Ελλαδας το γράφει ξανά η Αστική Τάξη μαζί με τους Συμμαχους της στην Ε.Ε. Το κόλπο με τις Πολυεθνικές και την φουκαριάρα.....την Αστικη τάξη που δήθεν είναι σε εξάρτηση ειναι παλιό και δεν πιάνει. Ο Καπιταλισμός είναι στο Ιμπεριαλιστικό στάδιο.

Ανώνυμος είπε...

Κουκουεδες με την έκθεση της JP Morgan?
Ξεφτίλες, προβοκάτορες ή χαφιέδες?

Ανώνυμος είπε...

3.21 Μη χάνεις την ψυχραιμία σου εκτίθεσαι. Τα Συντάγματα τα φτιάχνει η Ταξη που είναι στην Εξουσία. Η Αστική τάξη λοιπόν φτιάχνει το Συνταγμα όπως θέλει μαζί με τους Συμμάχους της. Αν λοιπόν σε ενοχλεί συμφωνώ μαζίσου. Ελα να παλέψουμε στο ΠΑΜΕ Κομμουνιστής δεν χρειάζεται να είσαι μονο σε ΤΑΞΙΚΗ ΒΑΣΗ να καθυστερησουμε και να φρενάρουμε την νεα τραγωδία που έρχεται απο την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και η ζωή θα μας δείξει οτι ο δρόμος για την λύση είναι Εξοδος απο την Ε.Ε με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Σε περιμένουμε ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Βρε την Φουκαριάρα την Αστική τάξη να είναι σκλαβωμένη.....στους ξένους δυνάστες που την έχουνε αλυσοδεμένη. Τι δυστυχία είναι αυτή.Είμαι συγκλονισμένος πρέπει να κάνουμε εράνους για Βιομήχανους και Εφοπλιστές

Ανώνυμος είπε...

Κουκουεδες με την έκθεση της JP Morgan?
Ξεφτίλες, προβοκάτορες ή χαφιέδες?

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.