Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Δικαστικές αποφάσεις κατά της "εφεδρείας" Δ.Υ.

Δικαστικές αποφάσεις και προσωρινή Διαταγή για επιστροφή από "εφεδρεία" Δ.Υ.
Πηγή: συσπειρωση αριστερων μηχανικων, 18 φεβρουαρίου 2012.
Προσωρινές Διαταγές από τα Διοικητικά Εφετεία επιστρέφουν συναδέλφους - που τέθηκαν σε εφεδρεία ή προσυνταξιοδοτικό καθεστώς - πίσω στις θέσεις εργασίας τους. Όπως είχαμε γράψει (η συσπείρωση) και σε προηγούμενη ανάρτηση πέραν του άδικου - αντεργατικού και απάνθρωπου της ρύθμισης αυτής, υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα νομιμότητας. Πράγμα απολύτως λογικό μια και - τόσο η παρούσα όσο και η προηγούμενη - κυβέρνηση, έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με τη νομιμότητα και το Σύνταγμα, στη βιάση της να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και τους τοκογλύφους. Αναρτούμε ενημέρωση από συνάδελφο που δικαιώθηκε (έστω και προσωρινά) μετά από ασφαλιστικά μέτρα. Βέβαια "βασιλικότεροι του βασιλέως" υπηρεσιακοί παράγοντες επιχειρούν να ακυρώσουν την απόφαση αυτή. Εκφράζουμε την ολόπλευρη στήριξη και αλληλεγγύη μας σε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στη θέση αυτή και ειδικά σε αυτούς που το παλεύουν και δεν παραιτούνται. Μετά την προσωρινή διαταγή θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης του Εφετείου επί της αίτησης αναστολής, που έχουν καταθέσει οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εν συνεχεία θα εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της κυρίας προσφυγής (αίτησης), που έχει κατατεθεί από τους υπαλλήλους.
Σχετικά με το θέμα της εφεδρείας ή άλλως προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, που εφαρμόστηκε και αφορά σε πολλούς συναδέλφους μηχανικούς του δημοσίου τομέα, συνεχίζουν να κατατίθενται αιτήσεις ακύρωσης καθώς και αιτήσεις αναστολής των Διαπιστωτικών πράξεων που υπογράφηκαν με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 οι οποίες παραβιάζουν κατάφωρα το Σύνταγμα αφού καταφανώς παραβιάζεται:
- η Αρχή της Ισότητας, θεσπίζοντας ως κριτήριο αποκλειστικά το ηλικιακό κριτήριο που συνιστά αθέμιτη διάκριση και παράλληλα λόγω της διαφορετικής αντιμετώπισης των μηχανικών ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ με σχέση δημοσίου δικαίου, από εκείνους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, γεγονός που συνιστά διακριτική μεταχείριση αφού προβλέπει ανόμοια μεταχείριση για όμοιες καταστάσεις.
- η Αρχή του Δημοσίου Συμφέροντος, αφού τίθενται εκτός δημόσιας διοίκησης μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι ικανοί, με γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία.
- η Αρχή της Αξιοκρατίας, αφού δεν προβλέπονται κριτήρια σχετικά με το αντικείμενο και την υπηρεσία υπηρέτησης του υπαλλήλου.
- η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία των υπαλλήλων από αυθαίρετες απολύσεις αφού δεν τηρείται η νόμιμη διαδικασία που επιβάλλει Απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την λύση της υπαλληλικής σχέσης.
- το Δικαίωμα στην ελεύθερη Ανάπτυξη της Προσωπικότητας και το Δικαίωμα της ιδιοκτησίας ως ατομικά δικαιώματα, μη διασφαλίζοντας νομίμως κεκτημένα, όπως η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον κύριο κλαδικό ασφαλιστικό φορέα, το ΤΣΜΕΔΕ
Με βάση τα παραπάνω και λόγω του κατεπείγοντος για βλάβη οικογενειακή και οικονομική, η Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας, εξέδωσε προσωρινή Διαταγή για αναστολή εκτέλεσης Διαπιστωτικής Πράξης του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν αίτησης αναστολής υπαλλήλου αρχιτέκτονα μηχανικού που υπηρετεί σε θέση Διευθύντριας στο ΥΠΕΚΑ.
Και ενώ η σχετική Απόφαση επανατοποθέτησης της υπαλλήλου υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕ.ΚΑ., και παρόλο τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το «άδικο» καθεστώς της εφεδρείας όπως εφαρμόστηκε, διαπιστώνεται ότι ερήμην της αρμόδιας υπηρεσίας Διοικητικού του ΥΠΕΚΑ, έχει κατατεθεί και Αίτημα Παράστασης στο ακροατήριο του Διοικητικού Εφετείου, αίτημα πρωτοφανές με προφανή σκοπό. 
Με τίνος εισήγηση και υπογραφή άραγε κατατέθηκε το πρωτοφανές αίτημα για την παράσταση αυτή;

Δεν υπάρχουν σχόλια :