Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

Τέλος εποχής για την ΑΡΑΣ - Σε ανασυγκρότηση η Συσπειρωσιακή Αριστερά

· Κείμενο αποχώρησης από την ΑΡ.Α.Σ.
·Ανασυγκρότηση του ριζοσπαστικού ρεύματος της συσπειρωσιακής Αριστεράς
·Σταθερές οι πολιτικές επιλογές και θέσεις για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την ενότητα και κοινή δράση της Αριστεράς.
·Παραμένει ως στρατιγηκή επιλογή η συσπείρωση της ριζοσπαστικής αριστεράςΜε κείμενο αποχώρησης από την ΑΡΑΣ, που υπογράφτηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της, κλείνει η αυλαία του "δράματος" σε αυτό το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, που ταλανίζονταν από παθογένεια, εσωστρέφια, ομαδοποιήσεις και διαλυτισμό. 

Η ευθύνη αποδίδεται αποκλειστικά στον "ιδρυτικό πολιτικό κύκλο" της ΑΡΑΣ, που του καταλογίζονται πρακτικές "αποκλεισμού, εξώθησης εξόδου, υποταγής σε αυτόν των μελών της οργάνωσης με κύριο στόχο  τον απόλυτο έλεγχο της οργάνωσης και την πολιτική του επιβίωση".

Όλες οι εσωτερικές κρίσεις της ΑΡΑΣ προσπαθούσαν να ξεπεραστούν από τον ιδρυτικό πολιτικό κύκλο με την εξόντωση του "εσωτερικού εχθρού", με την αντανακλαστική αντιμετώπιση της εσωτερικής διαφωνίας ως προσπάθεια ανατροπής του. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η προηγούμενες τρεις μαζικές αποχωρήσεις μελών και η αποστράτευση κατά καιρούς εκατοντάδων αγωνιστών.

Κάθε προσπάθεια επίλυσης των διαφωνιών στο εσωτερικό της οργάνωσης αποδείχθηκε μάταιη γιατί συναντούσε τους τακτικισμούς του ιδρυτικού πολιτικού κύκλου, που παρέτειναν και ανέβαλαν τη συνδιάσκεψη της οργάνωσης επειδή δεν τους εξυπηρετούσαν οι συσχετισμοί.
Οι επιλογές αυτές του πολιτικού κέντρου της ΑΡΑΣ οδήγησαν στην μαζική συνειδητή αποχώρηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της, αποκαλύπτωντας ότι "ο βασιλιάς είναι γυμνός".

Μετά τη δημοσιοποίηση  του  κειμένου αποχώρησης,  ακολουθούν ως χιονοστιβάδα, νέες μαζικές αποχωρήσεις μελών, που συμπαρατάσονται με τους υπογράφοντες το κείμενο. Στην κατεύθυνση αυτής της συμπαράταξης, ενεργοποιούνται επίσης, ένα αρκετά μεγάλο δυναμικό της ΑΡΑΣ που είχε αποχωρήσει σε προηγούμενα χρονικά διαστηήματα ή είχε αποστρατευθεί, καθώς και άτομα που βρίσκονταν στον πολιτικό της περίγυρο.
  
ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

Το νέο πολιτικό μόρφωμα που συγκροτήθηκε, ήδη λειτουργεί με τη μορφή της πολιτικής οργάνωσης. Συγκρότησε ανοικτά και συνεχώς διευρυνόμενα προσωρινά συντονιστικά όργανα, με στόχο την καλύτερη και πιο συντονισμένη παρέμβαση στα πολιτικά καθήκοντα που απορρέουν από την κρίσιμη πολιτική συγκυρία, την οργανωτική ανασυγκρότηση και λειτουργία των πυρήνων βάσης, την προετοιμασία και επεξεργασία θέσεων για συνδιάσκεψη σε πολύ σύντομο χρονικό ορίζοντα.  

ΣΤΑΘΕΡΑ  ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΑΚΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το νέο πολιτικό μόρφωμα παραμένει σταθερό στις βασικές πολιτικές θέσεις, που είχε κατακτήει στις μέχρι τώρα κινηματικές και πολιτικές διαδικασίες, θα συμμετέχει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ως συνιστώσα της, θα συνεχίσει να είναι παρόν στα μετωπικά πολιτικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά σχήματα. Θα επιδιώξει να συμβάλει για την πολιτική συνεννόηση και την μετωπική κινηματική συνεργασία της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο αποχώρησης.


ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΣ 

Από την πρώτη περίοδο ανάπτυξης και μαζικοποίησης της ΑΡ.Α.Σ., λειτουργεί συνεχώς ένας πολιτικός κύκλος συνεννόησης βασιζόμενος σε ένα στενό τμήμα από τον αρχικό πυρήνα συγκρότησης της οργάνωσης, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των επίσημων διαδικασιών της ΑΡ.Α.Σ. Ο πολιτικός αυτός κύκλος πέρα από την πολιτική τροφοδοσία, τον ιδεολογικό εξοπλισμό και την οργανωτική ανάπτυξη, φροντίζει και για ένα ακόμα ζήτημα: την «προστασία» της ΑΡ.Α.Σ. από παρεκκλίσεις των μελών της προς οποιοαδήποτε κατεύθυνση θεωρείται κάθε στιγμή ως εσφαλμένη. Η «προστασία» της ΑΡ.Α.Σ. από τον «εσωτερικό εχθρό» μονιμοποιείται και σταθεροποιείται ως παράλληλη διαδικασία του τμήματος του ιδρυτικού πολιτικού κύκλου εκτός των οργάνων της από το 2003. 

Η παράλληλη διαδικασία τμήματος του τμήματος του ιδρυτικού πολιτικού κύκλου έχει πολλές φορές (όχι πάντα κακόπιστα ή εκ του αποτελέσματος λανθασμένα) παραβιάσει στοιχειώδεις κανόνες συντροφικής συμπεριφοράς, τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, τις αρχές λειτουργίας και το καταστατικό της Ά συνδιάσκεψης. Ενδεικτικά γεγονότα μονομερούς παραβίασης των κανόνων λειτουργίας της ΑΡ.Α.Σ. αποτελούν η μεταφορά της λήψης αποφάσεων από ένα όργανο (Φ.Σ.) σε άλλο όργανο (Κ.Σ.) με "ευνοϊκότερο" συσχετισμό, ο διορισμός καθοδηγήσεων ή μελών στα όργανα χωρίς συλλογική απόφαση, η εμφάνιση προσωπικών κειμένων ως αποφάσεις οργάνων, η υπαναχώρηση από συλλογικά συμφωνημένες πολιτικές κατευθύνσεις, η παρουσίαση σ/φων με σχέση πολιτικής επιρροής ως μέλη, η αξιοποίηση σ/φων με προφανή χαρακτηριστικά προσωρινής παρουσίας στην ΑΡ.Α.Σ. για την καταπολέμηση του «εσωτερικού εχθρού». 

Χαρακτηριστικό είναι η μη λειτουργία πολλών πυρήνων (κυρίως εργαζομένων) με αποτέλεσμα πολλοί σύντροφοι να απομακρύνονται από διαδικασίες βάσης και τελικά η πολιτική συζήτηση-απόφαση να μετατοπίζεται αποκλειστικά στο όργανο του Κ.Σ. Η συγκεντρωτική αυτή λειτουργία απομάκρυνε πολλούς συντρόφους και πολλά μέλη της οργάνωσης δεν βάθυναν την πολιτική τους συγκρότηση. Οποιαδήποτε κριτική σε αυτή την λάθος λειτουργία της οργάνωσης εκλαμβανόταν ως μια διαβρωτική κίνηση. 

Η επιδίωξη εξώθησης μελών της οργάνωσης προετοιμάζεται συστηματικά σήμερα για 3η φορά από την πλευρά αυτού του τμήματος του πολιτικού κύκλου, ως διαδικασία ανασυγκρότησής του στα πλαίσια μιας αντιπαράθεσης με τον υποδεικνυόμενο ως «εσωτερικό εχθρό». Την πρώτη φορά ήταν απέναντι σε μια αντίληψη που χαρακτηρίζεται ως «απολίτικη, φοιτητοκεντρική, κομμουνιστοφοβική, μη συγκρουσιακή». Την δεύτερη φορά ήταν απέναντι σε μια αντίληψη που χαρακτηρίζεται ως «αντιοργανωτική, φιλοτροτσκιστική». Την τρίτη φορά είναι απέναντι σε μια αντίληψη που χαρακτηρίζεται ως «προσωποπαγής, επικίνδυνη, φραξιονιστική» 

Απέναντι στην παράλληλη διαδικασία αυτού του πολιτικού κύκλου ακριβώς επειδή αυτή παραβιάζει κανόνες λειτουργίας της ΑΡ.Α.Σ. συγκροτούνται για 3η επίσης φορά παράλληλα με τις επίσημες οργανωτικές δομές δίκτυα, με κύριο το στοιχείο της αυτοάμυνας απέναντι στην εξώθηση, τον αποκλεισμό και την υποταγή στο συγκεκριμένο τμήμα. Κατά παράδοξο δε τρόπο, κάθε φορά αυτοί που πρωτοστατούν πρόθυμα ή παροτρύνονται από το συγκεκριμένο τμήμα της ΑΡ.Α.Σ. να εξοντώσουν τον «εσωτερικό εχθρό» αποτελούν κατά κανόνα τον επόμενο «εσωτερικό εχθρό». Είναι λοιπόν τουλάχιστον υποκριτικό, το μόνο μόνιμο παράλληλο δίκτυο, να χρεώνει σε οποιονδήποτε άλλον την πρακτική παράλληλης λειτουργίας εκτός των διαδικασιών της ΑΡ.Α.Σ, όταν το ίδιο πρώτο την εφαρμόζει και συστηματικά την διδάσκει. 

Η διαδικασία ανεύρεσης και εξόντωσης του «εσωτερικού εχθρού» είναι μια διαδικασία που αποσυγκροτεί συνεχώς την ΑΡΑΣ, προκαλώντας την συνεχή αιμορραγία της σε πολιτικά στελέχη και στην αποδυνάμωση των πολιτικών της πρακτικών και στόχων. 

Συνοπτικά, όλες οι εσωτερικές κρίσεις της ΑΡΑΣ μέχρι σήμερα, αν και δεν ταυτίζονται απόλυτα, ωστόσο εκδηλώνονται και επιχειρείται να επιλυθούν με κοινά χαρακτηριστικά. 

1. Την αντανακλαστική αντιμετώπιση της διαφωνίας ως προσπάθεια ανατροπής του τμήματος του πολιτικού κύκλου-κέντρου ή αν μη τι άλλο την πρόκληση φθοράς σε αυτό, χωρίς προσπάθεια ανάγνωσης και κατανόησής της 

2. Την αναβάθμιση της οργανωτικής αντιμετώπισης που προκρίνει ο συγκεκριμένος αυτός κύκλος. 

3. Την κατηγορία για φραξιονισμό στους συντρόφους που θέτουν τη διαφωνία, χρεώνοντάς τους παράλληλα μια σειρά από συντηρητικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά όπως: σεξιστές, δεξιοί, απολίτικοι, έχοντες εμπεδώσει το φόβο την ήττα και άλλα μικροαστικά ιδεολογικά πρότυπα (καριερίστες, νοικοκυραίοι, κοινωνικός μέσος όρος) ενώ παράλληλα είναι «ευεπίφοροι στις κοινωνικές πιέσεις και τάσεις που αναπτύσσονται» και αρνούνται να κάνουν το «άλμα προς τα μπρός». 

4. Την προσπάθεια αυτού του κύκλου να εμπλέξει στα εσωτερικά ζητήματα της οργάνωσης μέλη άλλων οργανώσεων της ρ.α. με στόχο να επηρεάσει υπέρ του την έκβαση της εσωτερικής "αντιπαράθεσης", διαδίδοντας επιλεκτικά στοιχεία της εσωτερικής συζήτησης. Τελικά η τακτική αυτή παγιώθηκε ως κύριο στοιχείο στον εσωτερικό διάλογο της ΑΡΑΣ. Στα πλαίσια αυτά διεξήχθη και αποτυπώθηκε εξόφθαλμα κυκλική σταυροδοσία στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Παράλληλα παρακάμφθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα από πλευράς ΑΡ.Α.Σ. η γραμμή για ενιαιομετωπική δράση στα πολιτικά και κυρίως στα κοινωνικά μέτωπα, καθώς και η προοπτική διεύρυνσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, προτάσσοντας ως πρόφαση την ενιαιότητα του χώρου, με συνέπεια όμως την εμβάθυνση του σεκταρισμό του. 

5. Η αντιπαράθεση δεν αφορά σε καταλυτικές στρατηγικές πολιτικές διαφορές, αλλά διαφορετικές πολιτικές εκτιμήσεις, και συνεπώς η εμμονή αλλά και μεγένθυσή της αντιπαράθεσης η οποία διαχρονικά εξελίσσεται, οφείλεται μόνο στην προσπάθεια απόλυτου και με κάθε κόστος ελέγχου της ΑΡ.Α.Σ. από τον συγκεκριμένο τμήμα. 

6. Η επίλυση των διαφωνιών επιχειρείται κατά κανόνα με την «αναβάθμιση» της οργανωτικής λειτουργίας (σήμερα με τον μονομερή ορισμό εξωτερικών καθοδηγήσεων). Χαρακτηριστικό είναι ότι το οργανωτικό σκέλος της Ά Συνδιάσκεψης παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις απέτυχε να καταργήσει τα παράλληλα δίκτυα με την πολιτική λειτουργία των οργάνων της ΑΡ.Α.Σ. και δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι ο άδηλος στόχος της δεν ήταν η εξέλιξη της ΑΡ.Α.Σ. από πολιτική ομάδα σε πολιτική οργάνωση, αλλά ο καθολικός έλεγχος της οργάνωσης. 

Σήμερα σε μια εφιαλτική κοινωνική συγκυρία θα έπρεπε να αποτρέπεται η διάλυση των πολιτικών οργανώσεων της Αριστεράς και μάλιστα με μια σχετική ευκολία, ειδικά δε όταν δεν υφίστανται, αλλά κατασκευάζονται, στρατηγικές πολιτικές διαφωνίες. Όμως σε μια συγκυρία όπου απαιτούνται ευρύτερες συσπειρώσεις είναι φανερό ότι η στάση και απόφαση του ενός τμήματος του καθοδηγητικού κύκλου της ΑΡΑΣ είναι να ακολουθήσει την εντελώς αντίθετη πολιτική στρατηγική για το εσωτερικό της οργάνωσης. Η επιμονή τους να διαγράψουν συντρόφους και μάλιστα παρά την αντίθετη απόφαση του ΚΣ, χρεώνοντάς τους το σύνολο της ευθύνης της εσωτερικής αντιπαράθεσης που αναπτύχθηκε πρόσφατα, αποτελεί όριο πολιτικής συνύπαρξης. 

Προσπαθήσαμε επανειλημμένα, παρά τις αντιπαραθέσεις, να οριοθετήσουμε το πολιτικό διακύβευμα και να προσδιορίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο ότι είναι αναγκαίο στη συγκυρία η ενότητα της ΑΡΑΣ να μην τραυματιστεί εκ νέου. Προσπαθήσαμε με πολιτικούς όρους να ανακόψουμε τη βούληση ορισμένων συντρόφων για διάλυση της ΑΡΑΣ, όμως η πρωτοβουλία αυτή βρήκε τοίχο σε μια σειρά συντρόφους, οι οποίοι εκτιμούν πως κάθε προσπάθεια διατήρησης της ενότητας της ΑΡΑΣ αποτελεί τροχοπέδη για την εμπέδωση της γραμμής του «πολιτικού κέντρου της». Έτσι λοιπόν, επιλέχθηκε να μην ανοίξουν με ουσιαστικό τρόπο μια σειρά από κομβικά ζητήματα που θα έφερναν τον πολιτικό διάλογο και παρέμβαση της ΑΡΑΣ ένα βήμα εμπρός όπως: 

· Την προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός μετώπου πρωτίστως των δυνάμεων της αριστεράς, που με συγκεκριμένο και ενιαίο τρόπο, σε πολιτικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο εργασιακών χώρων και συνοικιών, με πρακτικούς και ιδεολογικούς όρους θα αντισταθεί στην επέλαση του κεφαλαίου. 

· Το ζήτημα της γείωσης και εμπέδωσης της πολιτικής γραμμής και επεξεργασίας της ΑΡ.Α.Σ. για τους κοινωνικούς χώρους και τα μέτωπα (ενιαιομετωπικές δράσεις). Πράγμα που είχε σαν συνέπεια να μην είναι επαρκώς προετοιμασμένη η ΑΡ.Α.Σ. για να συμβάλλει αποτελεσματικά στην συγκρότηση ενός αντί μνημονιακού κινήματος αλλά και παράλληλα να μην έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σημαντικά μέτωπα της περιόδου (ιδιωτικοποιήσεις, απολύσεις, διάλυση επαγγελμάτων) παρά το γεγονός ότι σε συγκεκριμένους χώρους οι δυνάμεις της επαρκούσαν για την υλοποίηση συγκεκριμένων κινήσεων. 

· Η διαρκής αναβολή της 2ης Συνδιάσκεψη της ΑΡ.Α.Σ. που θα μπορούσε να επιδράσει καταλυτικά στο ξεπέρασμα πολλών πολιτικών αντιθέσεων, για λόγους φαντασιακών «συσχετισμών» χωρίς καμία πολιτική λογική. 

Οι προσωπικοί ανταγωνισμοί και στρατηγικές στο εσωτερικό της ΑΡΑΣ φάνηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο, στο βαθμό που όποια προσπάθεια άμβλυνσης της διαμάχης στο εσωτερικό της ΑΡΑΣ έγινε από τη μεριά μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα αντιμετωπίστηκε ως επίθεση στο πολιτικό κέντρο και μάλιστα αντιμετωπιστήκαμε με ακόμα μεγαλύτερη επιθετικότητα. 

Ως έμπρακτη προσπάθεια συμβιβασμού των αντιθέσεων: 

- αποδεχτήκαμε τη νέα σύνθεση του Κ.Σ. με διορισμένα μέλη – ενεργούμενα του πολιτικού «κέντρου» της ΑΡ.Α.Σ. 

- αποδεχτήκαμε η νέα σύνθεση του Κ.Σ. να συζητήσει πειθαρχικά μέτρα 

- αποδεχτήκαμε την κλειστή διαδικασία του Κ.Σ. και στέρηση λόγου από μη μέλη του σε κρίσιμες συνεδριάσεις 

Παρά ταύτα έχει γίνει σαφές ότι: 

- η θητεία της νέας σύνθεσης του Κ.Σ. παρατάθηκε επ’ αόριστο όπως και η ΄Β Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. 

- η νέα σύνθεση του Κ.Σ. ορίζει εξωτερικές διπλές όπου η ανάγκη «συνέτισης» το επιβάλει καθοδηγήσεις σε όλους τους πυρήνες με τη λογική της εξώθησης των «υπό διαγραφή» μελών και όσων αντιπαρατέθηκαν στις διαγραφές. 

- τα «υπό διαγραφή» μέλη προσφέρονται ως «Ιφιγένειες» στον χώρο της ρ.α. για να καθαρθούν οι ευθύνες του πολιτικού «κέντρου» της ΑΡ.Α.Σ. για επιλογές του προηγούμενου διαστήματος 

Έχει γίνει σαφές ότι οι πρόσφατες επιλογές αυτού του κύκλου της ΑΡ.Α.Σ. επιχειρούν να καταστήσουν αδύνατη την οποιαδήποτε κοινή πολιτική πρακτική ή απόφαση στο εσωτερικό της ΑΡΑΣ. Υπό αυτές τις συνθήκες κρίνουμε πώς είναι αδύνατη η περαιτέρω συνύπαρξη μας μέσα στην ίδια οργάνωση και επιλέγουμε συνειδητά την αποχώρηση μας από την ΑΡΑΣ προσπαθώντας να μη κουβαλήσουμε μαζί μας τις παθογένειες που τη χαρακτηρίζουν. 

Υπερασπιζόμαστε πλήρως τις πολιτικές επιλογές, πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της ΑΡΑΣ τις οποίες άλλωστε συνδιαμορφώσαμε και αναλάβαμε την υλοποίησή τους, ακόμα και για όσες πρακτικές η πρωτοβουλία ανήκει σε άλλους. Επιπλέον αναλαμβάνουμε πλήρως το σημαντικό μερίδιο ευθύνης που μας αντιστοιχεί για όλες τις ως τώρα πρακτικές και εσωτερικές διαδικασίες της ΑΡ.Α.Σ. και αναγνωρίζουμε δημόσια ότι και εμείς υπήρξαμε μέρος του προβλήματος. 

Σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που απαιτούνται οι ευρύτερες συνεργασίες και συσπειρώσεις για την απόκρουση της επίθεσης του κεφαλαίου και την ολοκληρωτική καταστροφής των δυνάμεων της εργασίας, απαιτείται περισσότερο από ποτέ να αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στη συγκρότηση ενός ευρυτερου μετώπου κοινωνικών αντιστάσεων και όχι σε συγκρούσεις για εσωτερική κατανάλωση. Συνεχίζουμε στο μέτωπο του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να προσπαθούμε για τη συντονισμένη παρέμβαση μέσα σε εργασιακούς και κοινωνικούς χώρους αλλά και στις λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές επιχειρώντας τη διαμόρφωση κοινωνικών συσπειρώσεων, στις οποίες να συμμετέχει και ο κόσμος που αναφέρεται σε άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Παραμένουμε ενεργοί στα μετωπικά πολιτικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά σχήματα στα οποία συμμετέχουμε. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για την πολιτική συνεννόηση και για την μετωπική κινηματική συνεργασία της Αριστεράς. 

Επιμένουμε να είμαστε: 

· Με την επαναστατική ανατροπή του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, στην οικοδόμηση της εργατικής και λαϊκής εξουσίας στην κατεύθυνση προς τον κομμουνισμό. 

· Με μια αντικυβερνητική και αντισυνδιαχειριστική στρατηγική, που στοχεύει στην διαμόρφωση μιας ταξικής κοινωνικής συμμαχίας υπό την ηγεμονία της εργατικής τάξης. 

· Με την οικοδόμηση του αυτοτελούς ρεύματος της επαναστατικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς και σε ρήξη με το αστικό πολιτικό σύστημα. 

· Με την οικοδόμηση του αριστερού κοινωνικού μετώπου για την ανατροπή του μνημονίου και των πυλώνων που το στηρίζουν.

*Το παραπάνω κείμενο που κατατέθηκε στην ΑΡ.Α.Σ. έχει προσυπογράψει η    πλειοψηφία των μελών της.  Για ευνόητους λόγους  δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα όλων όσων το έχουν υπογράψει, παρά μόνο των μελών του Κ.Σ.
Μπλάνας Δημήτρης
Κοντομάρης Σπύρος
Βαζούρας Αλέξης
Κοσκινάς Δημήτρης
Βραδής Στέλιος
Τσιουμπρής Γιάννης
Μαλάμης Κων/νος
Μιχαλόπουλος Γιάννης
Θηβαίος Σπύρος
Μαυρομάτης Γιώργος
Χριστόπουλος Κων/νος


**Το κείμενο παραθέτεται αυτούσιο με τις υπογραμμίσεις των συντακτων του.

32 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

φροντίζουμε τη συσπειρωσιακή αριστερά μέσω αποχωρήσεων διασπάσεων και ίντριγκας και μάλιστα για ζητήματα οργανωτικά σε αυτή την πολιτική συγκυρία αστείο μου φαίνεται σύντροφοι εκτός εάν υπάρχει κάτι άλλο!!!Πάντως σε μία εποχη που η κοινωνία αγωνιά και ψαχνει να βρει απαντήσεις και μια σοβαρή πολιτκή πρόταση σε ένα κλίμα αβεβαιότητας φτώχιας και εξαθλίωσης να με συμπαθάτε αλλά το παραπάνω κείμνενο μόνο γέλιο ή πολύ κλάμα μπορεί να προκαλέσει.

Ανώνυμος είπε...

kairos toys htan na fygoyn

Ανώνυμος είπε...

Kai h diaspash mpolsebikwn mensevikwn gia organwtika zhthmata eixe ginei... oxi pws milame gia idies katastaseis kai idia mege8h alla h upoba8mish ths politikhs shmasias twn organwtikwn zhthmatwn einai kata thn apopsh mou lan8asmenh...

Ανώνυμος είπε...

Καλά αν νομίζεις ότι η διάσπαση μενσεβίκων/μπολσεβίκων έγινε (κυρίως για σένα ανώνυμε 12.30) για οργανωτικά και συσχετισμούληδες είσαι τόσο βαθιά νυχτωμένος που δεν αξίζει καν να ασχοληθούμε άλλο, το μόνο που με τρομάζει είναι ότι αυτό το κείμενο είναι ό,τι πιο σάπιο έχει γραφτεί, ένας οποιοδήποτε κομμουνιστής το βλέπει ξεκάθαρα, δεν με ενδιαφέρει η ΑΡΑΣ και πολύ όπως και οι περισσότερες αν όχι όλες οι οργανώσεις ως είναι, όσο ότι αυτοί που το υπογράφουν μόνο για κακό είναι προορισμένοι. Αναρωτιέμαι ποιος θα θέλει ποτέ με τέτοιους να κάνει χωριό.
Πρωτοεμφανιζόμενος θίασος ΔΥΣΤΥΧΩΣ για την αριστερά και το σύνολο των κομμουνιστών.
Μια θλιβερή είδηση σε θλιβερούς καιρούς με υποκρισία να ξεχειλίζει.
Αφάνταστο χαρτί δημόσιο στα χέρια όλων, απλά σοκαριστικό.
Τι κακόφημο σόι για όλους μας,, πωωπω αχώνευτο αλήθεια το (πλήρως απολίτικο) κείμενο

Ανώνυμος είπε...

Είμαι σίγουρος ότι δεν σε ενδιαφέρει η ΑΡΑΣ. Με έπεισες και με αυτά που έγραψες παραπάνω αλλά πολύ περισσότερο με την "πολιτική" σου στάση μέσα στην ΑΡΑΣ.
Μικρός είναι ο κόσμος σύντροφε και όλοι γνωστοί είμαστε.
Πονάει το καταλαβαίνω, αλλά όχι και έτσι. Το "πολιτικό" δεν είναι εργολαβία κάποιων ειδικών και όλοι οι άλλοι απολίτικοι.
Αν δεν βρήκες το πολιτικό στοιχείο στο κείμενο λυπάμαι που θα στο πω αλλά μάλλον απολίτικος είσαι και ας σου δώσανε και οφίτσια.
Τώρα για τις άλλες ασυναρτησίες που γράφεις για θιάσους, υποκρισίες κλπ μια συμβουλή κοιτάξου το πρωί στον καθρέφτη.
Πονάει σύντροφε, πονάει. Και εγώ πονάω αλλά δεν πήγαινε άλλο. Μην χρησημοποιείς τώρα επιχειρήματα που χρησημοποιούσαν άλλοι για να μας κατηγορούν. Κοίτα μη μοιάσεις και εσύ με αυτούς. Έλα μαζί να συνεχίσουμε μπροστά. Δεν περισεύει κανείς μας. Έχουμε δρόμο μακρύ και δύσκολο. Και θυμήσου σύντροφε ότι κάθε τι πεθαίνει για να γεννηθεί κάτι άλλο. Καλή αντάμωση, όχι στα γουναράδικα αλλά στους δρόμους, τα κινήματα και στην οργανωμένη πάλη με την αξιοπρέπεια που μας πρέπει.
Καλή "Λευτεριά" σύντροφε ανώνυμε των 3 και 14. Καταλαβαινώμαστε φαντάζομαι.

Ανώνυμος είπε...

10.11 Ας το Γιώργη...

Ανώνυμος είπε...

Κακος οιωνός η "ανασυγκρότηση της συσπειρωσιακής αριστερας" να ξεκιναει απο ανωνυμο ιντερνετικο "διαλογο". Φανταζομαι τη συνεχεια

Ανώνυμος είπε...

"Τέλος Εποχής" και "Κλείσιμο Αυλαίας" ή απλά "Μετάσταση";

Μήπως μια ηγετική ομάδα παραμερίζεται για να φτιαχτεί μια νέα απο τα ίδια υλικά;

Μήπως απλά προβάλλονται οργανωτικοί λόγοι για να κρύψουν πολιτικές αντιθέσεις;

Μήπως αυτή η πρακτική είναι μια οργανωτίστικη πρακτική, δηλαδή μία απο τα ίδια;

Μήπως επιχειρείται μια "κάθαρση", από όσους πρωτοστάτησαν στις αθλιότητες του προηγούμενου διαστήματος;

Μήπως πίσω απο τους αριστερίστικους βερμπαλισμούς κρύβεται μια κυοφορούμενη δεξιά στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ;

Σκληρά ερωτήματα με προφανή απάντηση.

Ανώνυμος είπε...

Και για την διάσπαση της ΑΡΑΣ ο ΣΥΡΙΖΑς φταίει.

της κοντής ψ***ς της φταίνε οι τρίχες...

Ανώνυμος είπε...

Antikommounistikh ahdia to keimeno. Koinos topos.
Kalh patra gia na mhn ksexniomaste kai kalo syriza

Ανώνυμος είπε...

καλά αυτοί θέλουν μέτωπα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ τον ρωτήσανε;

Ανώνυμος είπε...

και ο ρόλος του μπλογκ εδώ ε......

σα να ζητοκραυγάζει για τη διάσπαση μιας οργάνωσης

Ανώνυμος είπε...

me th seira ths ierarxias oi ypografes???????

Ανώνυμος είπε...

ti na pei kaneis... lupiri i diaspasi tis epanastatikis aristeras aftes tis meres... mono k mono p antikatoptrizei ti niki tis astikis taxis stis dunameis tis ergasias kai tin pliri enswmatwsi mikroastikwn xaraktiristikwn... kali tuxi paides...

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση στον Ανώνυμο-επώνυμο των 12:52

Τέλος εποχής και κλείσιμο αυλαίας στην οποιαδήποτε παθογένεια και διαλυτισμό, στις παραγοντίστικες, για λόγους ύπαρξης και προβολής, λειτουργίες.
Να πούμε λοιπόν μερικά πράγματα με το όνομά τους.

Δεν παραμερίζεται καμιά ηγετική ομάδα και δεν φτιάχνεται από τα "ιδια υλικά" άλλη. Τα δήθεν κακά ίδια υλικά είναι αυτά, που είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, είχαν συμμετοχή στις διαδικασίες του κινήματος και στις διεργασίες της ριζοσπαστικής αριστεράς. Μάλιστα όχι απο θέσεις εργολάβων-παραγόντων.
Όποιος επιχειρεί να απαξιώσει "ως φθαρμένα τα δήθεν ίδια υλικά" είναι καθαρό, ότι επιδιώκει να συνεχίζει την πολιτική του ύπαρξη από θέση "εγολάβου". Επιδιώκει και θέλει τη συνέχιση στην παθογένεια, το φραξιονισμό της ηγετικής ιδρυτικής ομάδας για να συνεχίσει να υπάρχει.

Οι οργανωτικοί λόγοι δεν απαξιώνονται, είναι από μόνοι τους πολιτικοί λόγοι.
Τα δήθεν ερωτήματα για κρύψιμο πολιτικών αντιθέσεων, για μια από τα ίδια, για δήθεν κυοφορούμενη δεξιά στροφή προς το ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν το ανέκδοτο με τον Τοτό.

Ο ηγετικός ιδρυτικός κύκλος της ΑΡΑΣ έχει και από όλα αυτά. Αλλού λοιπόν τα δήθεν αθώα ερωτήματα. Ας κοιταχτούν στον καθρέφτη και ας απαντήσουν:
Γιατί ήθελαν τη συνέχιση αυτής της παθογένειας στην ΑΡΑΣ? (για να υπάρχουν πολιτικά λέω εγώ)
Γιατί μιλάνε σήμερα για "μια από τα ίδια"?. Γιατί ακριβώς θέλουν τα ίδια, έχουν συμβιβαστεί με αυτά, τους βολεύουν τα ίδια, επιδιώκουν να συνεχίσουν με αυτό που θεωρούν "μια από τα ίδια.

Γιατί επεδίωκε ο ιδρυτικός κύκλος της ΑΡΑΣ την "κάθαρση" από αγωνιστές και μέλη που πρωτοστατούσαν στην υλοποίηση των αποφάσεων της ΑΡΑΣ?
Απλά γιατί στο δρόμο προς τις "συνεργασίες" και τις δικές του δεξιές αποκλίσεις, έπρεπε να απαλλαγεί από "βαρίδια" που του χάλαγαν τη μόστρα, για να μπορέσει να πλασαριστεί στο χώρο της "καθώς πρέπει αριστεράς" και σε ανίερες συμμαχίες με τους κατ΄επάγγελμα και αποκοπή επαναστάτες, που όταν μυρίζονται δακρυγόνο όπου φύγει-φύγει.
Και όλα αυτά γίνονται μόνο και μόνο για την πολιτική της επιβίωση.

Δεν μπορούν να μιλάνε για αθλιότητες οι μάγειροι της αθλιότητας. Αυτοί που έκαναν την αθλιότητα πολιτική πρακτική για να δικαιολογήσουν την πολιτική τους ύπαρξη.
Μην ψάχνουν λοιπόν τη δήθεν επιχείρηση "κάθαρσης" άλλων, είναι γνωστό ότι επιδιώκουν να κρύψουν τη δική τους προσπάθεια για "κάθαρση", φορτώνοντας σε άλλους ευθύνες για πολιτικές επιλογές και πρακτικές που δεν τους αναλογούν.
Αυτό και αν είναι αθλιότητα.
Στον δικό τους στενό πυρήνα και μόνο, του ιδρυτικού κύκλου της ΑΡΑΣ, ας ψαχτούν μεταξύ τους για το ποιοι είναι οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ!!!

Τέλος εποχής για την ΑΡΑΣ και για τέτοιου είδους πρακτικές.
Οι θέσεις αυτών που αποχώρησαν είναι με σαφήνεια διατυπωμένες, δεν χωράνε αμφισβητήσεις, προβάλλονται από αγωνιστές που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται στο δρόμο, που δεν υπέστειλαν ούτε μια στιγμή τη σημαία της ταξικής πάλης και ούτε θα το κάνουν. Άλωστε ΝΑΙ!, δεν έχουν να χάσουν και τίποτα, δε διακυβεύονται οι καρέκλες τους στην κονίστρα της παραγοντίστικης αριστεράς. Μην τους αγγίζετε λοιπόν και μην προσπαθείτε να τους λερώσετε με τις δικές σας (συνήθεις) βρωμιές.
Σταθερά και αταλάντευτα στην αντικαπιταλιστική επαναστατική αριστερά. Στα κοινωνικά μέτωπα και τους αγώνες. Για την επανάσταση το Σοσιαλισμό και την κομμουνιστική κοινωνία.

Ανώνυμος είπε...

Τέλος εποχής για την επαναστατική Αριστερά του παρελθόντος. Ώρα να αποδιώξουμε από πάνω μας τους παραγοντίσκους της ήττας και της υποταγής στον μικροαστισμό. Καλό κείμενο και πολύ καλή κίνηση! Περιμένουμε εξελίξεις για να οργανωθούμε κι άλλοι!
ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ!!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6:35 ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΤΟΣ; ΑΠΟ ΠΟΥ;
ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ;

Ανώνυμος είπε...

Τι σου είναι το internet ε?σοσιαλισμοι,επαναστάσεις, κομμουνιστικές κοινωνίες!όλα τα χει ο μπαξές. Είναι κάτι σαν τη συγγνώμη τελικα το internet: από τότε που βγήκε χάθηκε το φιλότιμο

Ανώνυμος είπε...

Είναι δυστυχία να λύνονται έτσι οι πολιτικές διαφωνίες αλλά από την άλλη, αυτό το κείμενο παρουσιάζει μια δυναμική κίνηση στηριγμένη στην κοίνηση προς τα αριστερά της ελληνικής κοινωνίας. Η επίσημη ΑΡΑΣ πώς απαντάει;

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ;;;;
Ισχύει αυτό που γράφεται, ότι η πλειοψηφία των μελών συνυπογράφει το κείμενο;;;;;;
Αν είναι έτσι, γιατί δεν παρέμειναν να πάρουν την οργάνωση δική τους;
Μήπως είναι ψέμα;
Γιατί και η φράξια της ΚΟΕ μας υποσχόταν ότι θα φέρει μαζί της την πλειοψηφία και τελικά φύγανε από την ΚΟΕ 10 στελέχη, οι συγγενείς τους και 10 φοιτητές.

Ανώνυμος είπε...

Σε ποιους υποσχέθηκε η φράξια της ΚΟΕ την πλειοψηφία;;;

Ανώνυμος είπε...

Τι σε ποιους; Σε συναντήσεις που γίνονταν πέρσι ανάμεσα στη φράξια της ΚΟΕ και δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι γνωστά αυτά. Που ζεις εσύ; Το θέμα είναι ότι όλα ήταν ψέματα. Για αυτό δεν ξέρω και τώρα τι γίνεται.

Ανώνυμος είπε...

Εντάξει η αλήθεια είναι οτι το επιχείρημα "είμαστε περισσότεροι" φοριέται πολύ τελευταία στην ριζοσπαστική αριστερά...
Περιμένουμε να δούμε εξελίξεις.

Ανώνυμος είπε...

Με τα δεδομένα της ΑΡΑΣ και ξέροντας πρόσωπα κα πράγματα αυτοί που φύγανε είναι συντριπτικά περισσότεροι. Τώρα γιατί δεν μένανε να πάρουν την ΑΡΑΣ είναι εύκολο να το λέει κανείς δύσκολο να το καταλάβει για τις πρακτικές ΑΡΑΣ. Εξώθηση σε απομάκρυνση, φραξιονισμός από την ιδρυτική ομάδα (δικό τους ήταν το μαγαζί). Πρακτική δοκιμασμένη και πετυχημένη στις προηγούμενες αποχωρήσεις. Τώρα εδώ έχουμε συγκρότιση νέας οργάνωσης, όχι λάθη που είχαν γίνει στις προηγούμενες αποχωρήσεις και είχαν οδηγήσει κόσμο στο σπίτι του.
Θα δούμε. Καλά τα ακούω αυτά που γράφονται στο κείμενο ο χρόνος θα δείξει και τις αντοχές. Ας ξέρουν βέβαια τα παιδιά που αποχώρησαν ότι επιχειρείτε μέσα από τον παραγοντισμό που κυριαρχεί σε αυτή την αριστερα, ένα ιδιότυπο εμπάρκο απομώνωσης. Καλό είνα να αντέξουν και μπορεί να ξαναγυρίσουμε και εμείς οι παλιώτεροι στην ενεργή δράση του χώρου.
καλή δύναμη προς το παρόν συντρόφια και πετάξτε από πάνω σας ότι σάπιο υπάρχει στις συσπειρώσεις.

Ανώνυμος είπε...

Προς 07.35:
1. Δεν ήταν 10 τα στελέχη ήταν 11.
2. Δεν πήραν μαζί συγγενείς παρά μόνο κατοικίδια και ξυριστικά.
3. Οι φοιτητές που φύγαν ήταν 9 και όχι 10. Άλλωστε είναι φίσκα τώρα οι σχολές με τους φοιτητές της ΚΟΕ.
4. Μα τώρα συζητάμε για την ΑΡΑΣ. Ούτε λίγο ξύλο;

Ανώνυμος είπε...

Ας μείνουμε στο πολιτικό στοιχείο. Ότι οι αποχωρήσαντες κατηγορούν την ηγεσία πως είχαν βάλει στο παιχνίδι και εξωτερικούς, μολονότι κάνει τον πιο "σκληρό" και ανθενωτικό.
Νομίζω πως και μόνο αυτό μπορεί να κάνει κάποιους να μην σταθούν με την ηγεσία. Πιστεύω πως αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και στην ΚΟΕ. Οι άλλοι έφεραν τον Αλαβάνο και τον Παπουλή να καθαρίσει "από τα αριστερά" στα εσωτερικά της ΚΟΕ, και δε χρειάστηκε και πολύ για να στείλουν τα μέλη της ΚΟΕ τους 11 μαζί με όσους φοιτητές είχαν γαλουχηθεί σε οπαδικό κλίμα σπίτι τους.
Τα ίδια έπαθε και η ΑΡΑΝ.
Μόνο στο ΝΑΡ έμεινε η κατάσταση σε αξιοπρεπές επίπεδο. Πάντως αν ΝΑΡ-ΑΡΑΝ-ΑΡΑΣ έχουν τέτοια προβλήματα, μην περιμένει κανείς η Ανταρσύα να προχωρήσει από το ΣΕΚ.
ΥΓ. Αλήθεια, μήπως η ΑΡΑΣ θέσει βέτο στην ένταξη της νέας οργάνωσης στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Ανώνυμος είπε...

Στην ΚΟΕ τα κάναν σκατά. Ο Ρούντι είχε ήδη φέρει τον Ανδριανόπουλο και τον Καραμπελιά από τα δεξιά, ο Γαλάνης έφερε τον Αλαβάνο και τον Λαφαζάνη από τα αριστερά. Χέσε μέσα.
Το πρόβλημα σε όλες τις διασπάσεις είναι τι πολιτικά λένε.
Στην ΚΟΕ έγινε προφανές ότι οι πορείες ήταν αντιδιαμετρικά αντίθετες. Οι μεν κατέληξαν παρά τω προέδρω να γαβγίζουν ενάντια στους διαφωνούντες στον ΣΥΡΙΖΑ, οι δε ψάχνονται ανάμεσα σε Ρεύμα και Ανταρσύα. Άρα και ήταν υποκριτικό να μένουν μαζί.
Το ερώτημα για την ΑΡΑΣ δεν είναι τα προσωπικά τους. Σε τέτοιες οργανώσεις, τέτοιας κλίμακας, παίζουν ισχυρό ρόλο.
Σημασία όμως έχει το πολιτικό ερώτημα. Στην πρώτη διάσπαση των Συσπειρώσεων σε ΑΡΑΣ και Αριστερές Συσπειρώσεις, ουδείς το κατάλαβε με αμιγώς πολιτικούς όρους, πέρα από διαφορές στην πολιτική συμπεριφορά. στην περίπτωση τη σημερινή υπάρχει κάποιο πολιτικό ζήτημα;
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν υποτιμώ τα οργανωτικά και τα θεωρώ βαθιά πολιτικά. Όμως αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τους εκτός ΑΡΑΣ αριστερούς είναι τι πολιτικά λέει, πού διαφοροποιείται το νέο μόρφωμα.
ΥΓ. Η σπέκουλα είτε ενάντια σε όσους έφυγαν είτε ενάντια σε όσους έμειναν είναι ανθρωποφαγικός παροξυσμός. Αυτές οι ιστορίες είναι επίπονες και κοστίζουν πολύ. Δεν χρειάζεται από τους υπόλοιπους πλακίτσα.

Ανώνυμος είπε...

Α, ώστε έτσι έχει το παραμύθι..

"Αφού έφερε ο ένας, να φέρει και ο άλλος".Άρα, "τα έκαναν σκατά", "φυσιολογική,αναμενόμενη,ουδέτερη εξέλιξη", "δεν υπάρχουν καλοί και κακοί", "φταίνε τα προσωπικά".

Δεν ασχολούμαστε με μικρολεπτομέρειες: ούτε το πού τον έφερε, ούτε το αν έφερε ή ήρθε, ούτε το με τι ασχολήθηκε , ούτε τη σχέση αυτού που έφερε/ήρθε με τα μέλη (ο ένας n-οστός και αδιάφορος αρθρογράφος του "Δρόμου", ο άλλος ούτε ο πατερούλης Στάλιν να ήταν), ούτε αν κάποιοι επικοινωνούσαν με την οργάνωση ή με τους "υπεύθυνους", δηλαδή, αν τους είχαν μαντρώσει..

Ζήσε το μύθο σου στο μικρόκοσμο της Αχρηστεράς, ή αλλιώς, φτιάξε το μύθο σου, τον παράλληλό σου κόσμο, για να μπορείς να'χεις ακόμα μούτρα και να βγαίνεις από το σπίτι σου να συνεχίζεις να κάνεις τον ινστρούχτορα σε κανά κορόιδο.

ΥΓ1.Rec.
ΥΓ2.Διακόσια είκοσι οχτώ.
ΥΓ3.Το ότι είχα γίνει σιωνιστής νατοευρωπαϊστής το είχα ακούσει. Το άλλο με τον Καραμπελιά ομολογώ δεν είχε τύχει.
ΥΓ4.MHz
YΓ5.Μην ξεχάσεις να ενημερώσεις το ΑΠΕ-ΜΠΕ (κι όχι την οργάνωση-ποτέ δεν το έκανες, άλλωστε) για την παρέμβασή μου στο blog:
"Η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι συμπαγής και θα μείνει ως έχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο εσωτερικό της οργάνωσης έχουν καταγραφεί διαφορετικές θέσεις, καθώς μία τάση θέλει να συνεχίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλη τάση επιθυμεί συνεργασία με άλλες δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, αλλά σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν είναι οριστικό."
http://www.nooz.gr/greece/protognori-kinitikotita-ston-xoro-tis-aristeras
YΓ6. Το σημαντικότερο:Διδαχτήκαμε, συνεχίζουμε, και επιτέλους, ξανανθίζουμε!Οπότε: .+-

Ανώνυμος είπε...

Πάντως, εάν ήμουν πρώην ή νυν ΑΡΑΣίτης, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ που εδώ στην οργάνωσή μου έγινε χαμός, αυτοί με την ΚΟΕ ασχολιούνται ακόμη.

Ανώνυμος είπε...

12.50: Κλασικός φραξιονιστής ΚΟΕ,. Αποτυχημένη προσπάθεια να κάνει τον ουδέτερο. Τα μέλη της ΚΟΕ τους μάθαμε απ'έξω και ανακατωτά και αυτούς και τις τακτικές τους και το συνδικαλισμό τους και τα ψέματά τους. Ας φιλάνε τώρα την κατουρημένη ποδιά του Λαφαζάνη να τους περιμαζέψει μαζί με το Ξεκίνημα.

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.