Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ!

  

Πέμπτη και Παρασκευή αρχικά με προοπτική την επ' αόριστον διακοπή της λειτουργίας του

ΣΤΟ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤτΕ

Μνημόνια, δανειακές συμβάσεις και PSI οδηγούν τη δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην πλήρη διάλυση, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους σε αυτά, τους φοιτητές αλλά και το σύνολο της ίδιας της κοινωνίας.

Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των καταστοφικών μέτρων που εφαρμόζονται είναι το αυθαίρετο και απαράδεκτο κούρεμα των διαθεσίμων που είχαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (όπως εξάλλου και άλλα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, πχ. Νοσοκομεία) στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Αν ήδη οι περικοπές στους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων εξαιτίας των μ νημονιακών συμφωνηθέντων μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας -που αγγίζει σχεδόν το 50% μέσα σε διάστημα 3 χρόνων περίπου- έχουν οδηγήσει στην οριακή λειτουργία των ιδρυμάτων, το κούρεμα των αποθεματικών τους στην ΤτΕ έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή!

Όπως είχε προ ανακοινωθεί, το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας στη συνεδρίασή του στις 28-03-2012 και σε συνέχεια της από 22-03-2012 σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Ιδρύματος, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας από κάθε δραστηριότητα (διοικητική και εκπαιδευτική) την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29-03-2012.

Εάν εξακολουθήσουν να υφίστανται οι υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, το ΤΕΙ Αθήνας θα αναγκαστεί να αναστείλει τη λειτουργία του επ' αόριστον, σημειώνει το Συμβούλιο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας στη συνεδρίασή του στις 28-03-2012 και σε συνέχεια της από 22-03-2012 σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Ιδρύματος, αποφασίζει ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας από κάθε δραστηριότητα (διοικητική και εκπαιδευτική) την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29-03-2012, διότι:1. Μειώθηκε ο τακτικός προϋπολογισμός του κατά 50% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2009.

2. Παράνομα και καταχρηστικά και χωρίς τη συγκατάθεσή του, στις 09-03-2012, η Τράπεζα της Ελλάδος, με τα αποθεματικά του Ιδρύματος, αγόρασε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία στις 12-03-2012 υπέστησαν «κούρεμα» κατά 68%, με συνέπεια, σήμερα, η ονομαστική τους αξία να ανέρχεται σε 1,9 εκατ. ευρώ.


Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και συνθήκες, το ΤΕΙ Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, αδυνατεί να λειτουργήσει έστω και στοιχειωδώς και να παρέχει το επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας που αρμόζει σε ένα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Ελπίζουμε ότι θα εξευρεθεί άμεσα αποτελεσματική λύση στα θέματα που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούν το Ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή εξακολουθήσουν να υφίστανται οι υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το ΤΕΙ Αθήνας θα αναγκαστεί να αναστείλει τη λειτουργία του επ' αόριστον.

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια :