Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012

PSI: ΘΡΙΑΜΒΟΛΟΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ...ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ 15:00 Ο ISDA ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΗΔΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ!

Μέχρι αυτήν την ώρα, δεν υπάρχουν διασταυρωμένες πληροφορίες για το συνολικό ποσοστό «εθελοντικής» συμμετοχής ιδιωτών κατόχων οποιασδήποτε μορφής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στο πρόγραμμα PSI. Η δυσκολία διασταυρωμένων στοιχείων πηγάζει τόσο από την λειψή μέχρι τώρα, και αρκετά προπαγανδιστική, ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και από το γεγονός ότι είναι διαφορετική η «εθελοντική» συμμετοχή ιδιωτών κατόχων ομολόγων που υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο και διαφορετική εκείνων των οποίων τα ομόλογα υπάγονται στο δίκαιο άλλων χωρών.

Μια κατά προσέγγιση εκτίμηση αναφέρει ότι η «εθελοντική» συμμετοχή στο PSI για τα ομόλογα ελληνικού δικαίου υπερβαίνει κατά τι το 80%.

Με αυτό το ποσοστό θα ενεργοποιηθούν τα CACs (ρήτρες συλλογικής δράσης), οπότε η συμμετοχή των ιδιωτών στο PSI θα καταστεί υποχρεωτική, και έτσι η συνολική υποχρεωτική συμμετοχή θα φτάσει στο 95-96%!
Η ενεργοποίηση των CACs ισοδυναμεί όμως με credit event (πιστωτικό γεγονός ή «ελεγχόμενη» πτώχευση) για τη χώρα μας!

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ήδη έχει τεθεί ερώτημα στην αρμόδια επιτροπή, ISDA, η οποία το μεσημέρι θα αποφασίσει αν ισοδυναμεί με πιστωτικό γεγονός για την Ελλάδα η ενεργοποίηση των CACs.

Το γεγονός ότι η συμμετοχή τελικώς στο PSI καθίσταται υποχρεωτική θα συμπαρασύρει άδικα στο «κούρεμα» και τα ανυπότακτα ταμεία, τα οποία δεν αποδέχτηκαν την δήθεν «εθελοντική» συμμετοχή τους. Όπως θα συμπαρασύρει άδικα στο «κούρεμα» και τους πολίτες ομολογιούχους και τους εργαζόμενους της πρώην Ολυμπιακής, που αποζημιώθηκαν με ομόλογα για την απόλυση τους, στέλνοντας στο απόσπασμα αποταμιεύσεις και προγραμματισμούς ζωής.

Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του PSI θα γίνει σε τηλεδιάσκεψη του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν αναλυτικά τη συμμετοχή του επίσημου ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων.

Νωρίτερα, θα προηγηθεί συνέντευξη του Ευ. Βενιζέλου, ενώ στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής Swaps και Παραγώγων (ISDA) για να αποφασίσει το αν αποτελεί  πιστωτικό γεγονός η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει υποβληθεί αίτημα από ιδιώτη ομολογιούχο ώστε να πληρωθούν τα ασφάλιστρα έναντι κινδύνου, τα CDS.

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει επίσης λάβει προσφορές για την ανταλλαγή από τους κατόχους περίπου 20 δισ. ευρώ, ή το 69% των ομολόγων που έχουν εκδοθεί βάσει των νόμων, εκτός από την ελληνική νομοθεσία. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να παρατείνει την περίοδο πρόσκλησης για κάθε σειρά των ομολόγων που έχει εκδοθεί βάσει των ξένου δίκαιου μέχρι τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 23 Μαρτίου 2012, για επιτρέψει στους κατόχους των ομολόγων αυτών που δεν έχουν υποβάλει ακόμη την προσφορά τους, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού για την ανταλλαγή της 24 Φεβρουαρίου 2012 αναβάλλεται μέχρι την 11η Απριλίου 2012.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ

Στις 12 Μαρτίου, θα γίνει η ανταλλαγή των ομολόγων, ενώ την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει το Eurogroup. Στις 14 Μαρτίου θα συνεδριάσει του Euroworking Group για να εγκρίνει τελικώς το νέο πρόγραμμα των 130 δισ. ευρώ και να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων. Στις 15 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος στήριξης.
Πηγή: Iskra 9/3/12

Δεν υπάρχουν σχόλια :